Тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен