Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 30.08.2023 г.