ИРМ Летница уведомява всички собственици , ползватели на земеделска земя и заинтересовани лица за стопанската 2023/2024 г., че са изготвени предварителните регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата на община Летница