Уведомление за инвестиционно предложение

за "Монтаж на съоръжения за извършване на дейности по предварително третиране на пластмасови и силиконови отпадъци с код 070213 и 070217"
Свързани документи