Заповед № 100/13.06.2023 г. на кмета на община Летница

Заповед и схема за въвеждане на временна организация на движението и временна забрана за обществено ползване по ул."Витоша" в гр. Летница, общ. Летница за периода от 18:00 ч. до 23:00 ч. на 14.06.2023 г.