РЕШЕНИЕ № 395 ОТ ПРОТОКОЛ № 48 ОТ 27.01.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕТНИЦА ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ И ПАСИЩА В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2023 Г.