ЗАПОВЕД № 37 ОТ 14.02.2023 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО 110 кV ЕЛЕКТРОПРОВОД В МЕСТНОСТТА "СУХИ ПОТОК" ЗЕМЛИЩЕ ЛЕТНИЦАЕ