ПРОВЕДЕН II ЕТАП НА ПОДБОР И КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ "СЪТРУДНИК, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ОБЩИНА)" В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

                                                                                                            

 

ПРОЕКТ:

BG05SFPR002-2.002-0007

„УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА“,

ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г.

На 23. 01. 2023 г. в 10:00 часа се проведе II етап: Интервю (събеседване) с кандидатите за длъжност "Сътрудник, социални дейности (община)", код по НКПД 3412 3011, в изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002.-0007 "Укрепване на общинския капацитет в община Летница", по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

По време на заседанието Комисията извърши следното класиране на кандидатите:

Вх. № на заявлението на кандидата

Трите имена на кандидата

I етап: Подбор по документи

Брой точки получени от кандидата 

II етап: Интервю (събеседване)

Брой точки получени от кандидата 

 

Крайно класиране

1.

Вх. № 75

06.01.2023г.

Мерал Ахмедова Моамерова

22

43

65

2.

Вх. № 228

13.01.2023г.

Десислава Илиянова Петрова

21

33 54
3.

Вх. № 90

09.01.2023г.

Мая Димитрова Иванова 17 20 37
4.

Вх. № 39

04.01.2023г.

Господинка Димова Михова 17 20 37
5.

Вх. № 112

10.01.2023г.

Камелия Георгиева Йозова 14 20 34

6.

Вх. № 113

10.01.2023г.

Маргарита Стефанова Пройнова

20

13 33

Предвид гореизложеното Комисията реши:

Предлага за длъжността "Сътрудник, социални дейности (община)" в Община Летница кандидата събрал най-много точки от етапите на подбор - Мерал Ахмедова Моамерова.

Одобреният кандидат трябва да представи необходимите документи за сключване на трудов договор до 27. 01. 2023г. в Община Летница на адрес: град Летница, бул. "България" №19, етаж 2, стая 213.