Заповед № 271/19.12.2022 г. на кмета на Община Летница

За откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 40261.220.626 в с.Крушуна
Свързани документи