ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБОРИТЕ НА 02. 10. 2022 Г.

Сайт за справки в избирателните списъци:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

  • Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации;
  • Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации;
  • Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват;
  • Служебни справки в избирателните списъци;
  • Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;
  • Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Важно:  Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 21. 09. 2022 г.

Заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. могат да се подават и в сградата на община Летница, на адрес: град Летница, бул. "България" №19, етаж 2 Информационен център.

Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 17. 09. 2022 г., до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по настоящ адрес на лицето.

След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Образец на заявлението може да изтеглите от следния линк:

Свързани документи