Заповед № 151/18.07.2022 г. на Кмета на Община Летница

За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект 2201
Свързани документи