Съобщение за открита процедура за продажба на Колесен трактор - ЮМЗ 6 КМ

Община Летница, на основание Заповед № 125/28.06.2022 г. на Кмета на Община Летница, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска и горска техника - Колесен трактор, ЮМЗ 6КМ
Свързани документи
Attachment Size
Съобщение до в-к.doc 413.5 KB