Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 30.06.2022 г.