Съобщение за откриване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина до временен склад, след почистване на самозалесили се земеделски имоти - пасища.