Тръжна документация

Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 2202 в землището на с.Горско Сливово
Свързани документи