Покана за публично обсъждане на бюджет на Община Летница 2022г.