ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 Г.