ЗАПОВЕД №67/26.02.2021Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №38/27.01.2021Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА