ЗАПОВЕД №38/27.01.2021Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ОТ 01.02.2021Г. ДО 30.04.2021Г.