НАРЕДБИ И ПРОТОКОЛИ

Свързани документи
Attachment Size
НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ТРЕТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИЯ ФОНД.pdf 215.63 KB
НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА.pdf 254.97 KB
НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА.pdf 300.83 KB
Протокол №6 от 02.12.2015 г. на РСУО Ловеч 914.52 KB
Протокол №7 от 15.12.2015 г. на РСУО Ловеч 1.56 MB
Протокол №8 от 19.01.2016 г. на РСУО Ловеч 970.17 KB
Протокол №9 от 01.02.2016 г. на РСУО Ловеч 2.42 MB
Протокол №10 от 01.03.2016 г. на РСУО Ловеч 852.68 KB
Протокол №11 от 06.04.2016 г. на РСУО Ловеч 662.12 KB
Протокол №12 от 14.03.2017 г. на РСУО Ловеч 1.21 MB
Протокол №13 от 26. 10. 2017 г. на РСУО регион Ловеч_0.pdf 835.99 KB
Протокол №14 от 10. 09. 2018 г. на РСУО регион Ловеч.pdf 633.1 KB
Протокол №15 от 28. 01. 2020г. на РСУО регион Ловеч.pdf 1.71 MB
Протокол №16 от 04. 03. 2021г. на РСУО регион Ловеч.pdf 181.86 KB
Протокол №17 от 03. 09. 2021г. на РСУО регион Ловеч_0.pdf 265.52 KB
Протокол №18 от 07.03.2022 г. на РСУО Ловеч.pdf 1.55 MB
Протокол №19 от 06.06.2022 г. на РСУО Ловеч.pdf 110.21 KB
Протокол № 20 от 19.09.2022 г. на РСУО Ловеч 119.42 KB
Протокол №21 от 16.08.2023г. на РСУО Ловеч.pdf 1.25 MB
Протокол №22 от 09.10.2023 г. на РСУО Ловеч 149.79 KB
Протокол №23 от 04.01.2024 г. на РСУО Ловеч 132.34 KB
Протокол № 24 от 29.04.2024 на РСУО Ловеч 238.05 KB