Вътрешни правила

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Община Летница

30.09.2014

Тези Вътрешни правила са създадени и утвърдени на основание чл. 22 г от Закона за обществените поръчки.

Вътрешни правила

18.08.2014

Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.

2019 © Летница. Всички права запазени.