Процедури по ЗОПНомер в профила на купувача: 57
Дата на публикуване: 29.11.2017
Последна промяна: 16.05.2019
Номер в профила на купувача: 52
Дата на публикуване: 16.05.2017
Последна промяна: 23.10.2017
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2017-0001 | Статус: Прекратена
15.06.2017 17:00
09.06.2017 17:00
Номер в профила на купувача: 88
Дата на публикуване: 13.12.2019
Последна промяна: 03.01.2020
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Затворена
02.01.2020 17:00
19.12.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 71
Дата на публикуване: 03.01.2019
Последна промяна: 21.05.2020
Номер в профила на купувача: 89
Дата на публикуване: 08.01.2020
Последна промяна: 20.05.2020
Номер в профила на купувача: 66
Дата на публикуване: 25.09.2018
Последна промяна: 21.01.2020
Номер в профила на купувача: 81
Дата на публикуване: 14.08.2019
Последна промяна: 04.12.2019
Номер в профила на купувача: 47
Дата на публикуване: 04.10.2016
Последна промяна: 15.01.2018
Номер в профила на купувача: 46
Дата на публикуване: 04.10.2016
Последна промяна: 15.01.2018
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2016-0001 | Статус: Възложена
26.10.2016 17:00
Номер в профила на купувача: 41
Дата на публикуване: 13.07.2016
Последна промяна: 27.09.2016
  << <123456 > >>  
2020 © Летница. Всички права запазени.