Архив до 09.2014 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Община Летница за календарната 2015 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по пет обособени позиции

15.09.14 | Архив до 09.2014 г.

Дата на публикуване: 15.09.2014 г.

Документация - rar.gifHRANI_2015.rar (10.25 MB), pdf.gifRESHENIE.pdf (1.77 MB), pdf.gifOBAIVLENIE.pdf (7.16 MB)

2020 © Летница. Всички права запазени.