Архив до 09.2014 г.

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Община Летница

30.09.2014
Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Община Летница (3.03...

Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Летница

30.09.2014
Дата на публикуване: 30.09.2014 г. 1_RESHENIE.pdf (1.49 MB) 1_OBAIVLENIE.pdf (5.42 MB) DOCUMENTACIA_ZA_UCHASTIE.rar (160.77...

Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински сгради и обекти, община Летница

18.08.2014

18.08.2014 год.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински сгради и обекти, община Летница”

Съобщение до средствата за масово осведомяване doc.gifтук (392 KB)

Документация за участие - doc.gifтук(457.5 KB)

КСС - xls.gifтук (37.5 KB)

Инвестиционен проект - rar.gifтук (11.14 MB)

Публична покана - pdf.gifтук (1.66 MB)

Уникален номер на обществена поръчка с публична покана: 9032827

Дата на публикуване: 16.09.2014 г.

Протокол от 29.08.2014 г. -  pdf.gifтук (5.14 MB)

Дата на публикуване: 30.09.2014 г.


Договор от 30.09.2014 г. - pdf.gifтук (5.48 MB)

   12345 Последна страница  
2019 © Летница. Всички права запазени.