Номер в профила на купувача: 78
Дата на публикуване: 10.05.2019
Последна промяна: 17.07.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9088174 | Статус: Възложена
22.05.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 85
Дата на публикуване: 12.11.2019
Последна промяна: 21.01.2020
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Затворена
22.11.2019 17:00
18.11.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 87
Дата на публикуване: 28.11.2019
Последна промяна: 21.01.2020
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9094867 | Статус: Възложена
10.12.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 71
Дата на публикуване: 03.01.2019
Последна промяна: 21.05.2020
Номер в профила на купувача: 88
Дата на публикуване: 13.12.2019
Последна промяна: 03.01.2020
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Затворена
02.01.2020 17:00
19.12.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 57
Дата на публикуване: 29.11.2017
Последна промяна: 16.05.2019
Номер в профила на купувача: 52
Дата на публикуване: 16.05.2017
Последна промяна: 23.10.2017
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2017-0001 | Статус: Прекратена
15.06.2017 17:00
09.06.2017 17:00
Номер в профила на купувача: 89
Дата на публикуване: 08.01.2020
Последна промяна: 20.05.2020
Номер в профила на купувача: 24
Дата на публикуване: 12.02.2015
Последна промяна: 04.08.2015
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2015-0001
30.03.2015 17:00
Номер в профила на купувача: 66
Дата на публикуване: 25.09.2018
Последна промяна: 21.01.2020
  << <12345678 > >>  
2020 © Летница. Всички права запазени.