Номер в профила на купувача: 85
Дата на публикуване: 12.11.2019
Последна промяна: 19.11.2019
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Oтворена
22.11.2019 17:00
18.11.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 71
Дата на публикуване: 03.01.2019
Последна промяна: 02.05.2019
Номер в профила на купувача: 57
Дата на публикуване: 29.11.2017
Последна промяна: 16.05.2019
Номер в профила на купувача: 52
Дата на публикуване: 16.05.2017
Последна промяна: 23.10.2017
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2017-0001 | Статус: Прекратена
15.06.2017 17:00
09.06.2017 17:00
Номер в профила на купувача: 24
Дата на публикуване: 12.02.2015
Последна промяна: 04.08.2015
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2015-0001
30.03.2015 17:00
Номер в профила на купувача: 66
Дата на публикуване: 25.09.2018
Последна промяна: 22.01.2019
Номер в профила на купувача: 81
Дата на публикуване: 14.08.2019
Последна промяна: 15.10.2019
Номер в профила на купувача: 47
Дата на публикуване: 04.10.2016
Последна промяна: 15.01.2018
Номер в профила на купувача: 20
Дата на публикуване: 09.01.2015
Последна промяна: 13.01.2015
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2013-0003
09.01.2015 16:34
Номер в профила на купувача: 46
Дата на публикуване: 04.10.2016
Последна промяна: 15.01.2018
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2016-0001 | Статус: Възложена
26.10.2016 17:00
  << <12345678 > >>  
2019 © Летница. Всички права запазени.