Номер в профила на купувача: 90
Дата на публикуване: 04.03.2020
Последна промяна: 29.04.2020
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9096813 | Статус: Възложена

"Рехабилитация на улици в Община Летница"

16.03.2020 17:00
Строителство

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.