Номер в профила на купувача: 9
Дата на публикуване: 25.07.2014
Последна промяна: 29.12.2014
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2014-0005

Доставка на улични осветителни тела и паркови осветители, почистваща техника и моторни косачки, градинско и парково оборудване и обзавеждане на зали за нуждите на Община Летница, обособена в шест обособени позиции

08.09.2014 17:00

Обособените позиции са както следва:

  • Обособена позиция №1: Доставка на улични осветителни тела за улично осветление;
  • Обособена позиция №2: Доставка на паркови осветители;
  • Обособена позиция №3: Доставка на почистваща техника;
  • Обособена позиция №4: Доставка на моторни косачки;
  • Обособена позиция №5: Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване;
  • Обособена позиция №6: Доставка на обзавеждане на зали.
Доставки

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.