Номер в профила на купувача: 88
Дата на публикуване: 13.12.2019
Последна промяна: 03.01.2020
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Затворена

«Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Летница за обекти, присъединени на ниско напрежение»

02.01.2020 17:00
19.12.2019 17:00
Услуги

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.