Номер в профила на купувача: 87
Дата на публикуване: 28.11.2019
Последна промяна: 28.11.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9094867 | Статус: Oтворена

„Улица от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, Община Летница”

10.12.2019 17:00
Строителство
2019 © Летница. Всички права запазени.