Номер в профила на купувача: 87
Дата на публикуване: 28.11.2019
Последна промяна: 21.01.2020
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9094867 | Статус: Възложена

„Улица от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, Община Летница”

10.12.2019 17:00
Строителство

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.