Номер в профила на купувача: 86
Дата на публикуване: 18.11.2019
Последна промяна: 23.12.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9094581 | Статус: Възложена

„Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на игрище за минифутбол в гр. Летница“

29.11.2019 17:00
Строителство

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.