Номер в профила на купувача: 85
Дата на публикуване: 12.11.2019
Последна промяна: 21.01.2020
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Затворена

„Улица от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, Община Летница”

22.11.2019 17:00
18.11.2019 17:00
Услуги

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.