Номер в профила на купувача: 84
Дата на публикуване: 22.11.2019
Последна промяна: 23.12.2019
Пряко договаряне | Номер в АОП: 00823-2019-0004 | Статус: Възложена

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Летница и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 година”

29.11.2019 17:00
Услуги

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.