Номер в профила на купувача: 83
Дата на публикуване: 27.08.2019
Последна промяна: 13.11.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9091857 | Статус: Прекратена

„Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на игрище за минифутбол в гр. Летница“

18.09.2019 17:00

чл. 188, ал. 2 ЗОП

11.09.2019 17:00
Строителство
2020 © Летница. Всички права запазени.