Номер в профила на купувача: 82
Дата на публикуване: 14.08.2019
Последна промяна: 25.09.2019
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2019-0002 | Статус: Прекратена

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Летница и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 година”

09.09.2019 17:00
Услуги

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.