Номер в профила на купувача: 80
Дата на публикуване: 11.07.2019
Последна промяна: 05.08.2019
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Затворена

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Летница и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 година”

22.07.2019 17:00
17.07.2019 17:00
Услуги

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.