Номер в профила на купувача: 79
Дата на публикуване: 14.06.2019
Последна промяна: 29.07.2019
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Затворена

„Подобряване на материалната база, чрез доставка и монтаж на ново, професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок на Домашен социален патронаж в гр. Летница, община Летница”

26.06.2019 17:00
20.06.2019 17:00
Услуги

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.