Номер в профила на купувача: 78
Дата на публикуване: 10.05.2019
Последна промяна: 17.07.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9088174 | Статус: Възложена

„Промяна предназначението на кафе-аперитив в помещения за социални услуги, гр. Летница”

22.05.2019 17:00
Строителство

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.