Номер в профила на купувача: 77
Дата на публикуване: 10.05.2019
Последна промяна: 10.05.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9088172 | Статус: Oтворена

„Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч”

22.05.2019 17:00
Строителство
2019 © Летница. Всички права запазени.