Номер в профила на купувача: 76
Дата на публикуване: 10.04.2019
Последна промяна: 08.05.2019
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Затворена

„Промяна предназначението на кафе-аперитив в помещения за социални услуги, гр. Летница”

02.05.2019 17:00
22.04.2019 17:00
Услуги

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.