Номер в профила на купувача: 73
Дата на публикуване: 04.02.2019
Последна промяна: 12.03.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9085339 | Статус: Прекратена

„Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч“

01.03.2019 17:00

чл. 188, ал. 2 ЗОП

22.02.2019 17:00
Строителство

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.