Номер в профила на купувача: 72
Дата на публикуване: 04.02.2019
Последна промяна: 07.03.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9085334 | Статус: Oтворена

„Промяна предназначението на кафе-аперитив в помещения за социални услуги, гр. Летница“  

22.02.2019 17:00
Строителство

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.