Номер в профила на купувача: 70
Дата на публикуване: 18.10.2018
Последна промяна: 07.01.2019
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2018-0008 | Статус: Възложена

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Летница и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2018/2019 година

12.11.2018 17:00
Услуги

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.