Номер в профила на купувача: 69
Дата на публикуване: 28.09.2018
Последна промяна: 25.10.2018
Покана до определени лица | Номер в АОП: | Статус: Възложена

„Доставка на употребяван лекотоварен автомобил с висока проходимост за Община Летница”

08.10.2018 17:00
Доставки

Документи

 • 25.10.2018 13:19:49
  договор и/или задължителните приложения към него
 • 16.10.2018 13:57:41
  протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
 • 28.09.2018 11:03:26
  документация за участие
 • 28.09.2018 11:02:54
  покана за представяне на оферти
  Pokana.pdf (7.76 MB)
 • 28.09.2018 11:02:29
  друго
  Zapoved.pdf (1.3 MB)
2019 © Летница. Всички права запазени.