Номер в профила на купувача: 68
Дата на публикуване: 27.08.2018
Последна промяна: 02.11.2018
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9080132 | Статус: Възложена

„Доставка на нов трактор за Община Летница”

12.09.2018 17:00

чл. 188, ал. 2 ЗОП

04.09.2018 17:00
Доставки

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.