Номер в профила на купувача: 67
Дата на публикуване: 27.08.2018
Последна промяна: 19.09.2018
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9080131 | Статус: Прекратена

„Доставка на употребяван лекотоварен автомобил с висока проходимост за Община Летница”

12.09.2018 17:00

чл. 188, ал. 2 ЗОП

04.09.2018 17:00
Доставки

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.