Номер в профила на купувача: 65
Дата на публикуване: 24.08.2018
Последна промяна: 12.12.2018
Пряко договаряне | Номер в АОП: 00823-2018-0006 | Статус: Възложена

«Изпълнение на СМР на обект: «Газификация и отопление на канцеларии, зали и Младежки център в Читалище–гр.Летница, община Летница»

07.09.2018 17:00
Строителство

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.