Номер в профила на купувача: 62
Дата на публикуване: 16.05.2018
Последна промяна: 13.08.2018
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2018-0003 | Статус: Прекратена

«Изпълнение на СМР на обект: «Газификация и отопление на канцеларии, зали и Младежки център в Читалище–гр.Летница, община Летница»

18.06.2018 17:00
Строителство

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.