Номер в профила на купувача: 61
Дата на публикуване: 14.05.2018
Последна промяна: 12.12.2018
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2018-0002 | Статус: Възложена

"Изпълнение на СМР на обект: "Основен ремонт на зала "Форум" - Община Летница

13.06.2018 17:00
Строителство

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.