Номер в профила на купувача: 60
Дата на публикуване: 27.04.2018
Последна промяна: 12.12.2018
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2018-0001 | Статус: Възложена

Изпълнение на СМР на обект: "Основен ремонт на част от втори етаж и покрива на съществуваща сграда – Поликлиника, гр. Летница"

30.05.2018 17:00

Изпълнение на СМР на обект: "Основен ремонт на част от втори етаж и покрива на съществуваща сграда – Поликлиника, гр. Летница"

Строителство

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.