Номер в профила на купувача: 51
Дата на публикуване: 09.02.2017
Последна промяна: 03.04.2017
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9061305 | Статус: Възложена

Улица от ОТ 173 до ОТ 178 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, Община Летница

28.02.2017 17:00
Строителство

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.